Aktuellt

Årets släktmöte har vi i Dragsvik Garnison den 28. augusti med utställningen i Kaptensbostaden som har temat Ingiald Lassenius. Äntligen ser det ut att bli verklighet eftersom COVID-19 läget har förbättrats avsevärt under sommaren. Medlemsbrevet 2021 med preliminära uppgifter om släktmötet och årsmötet har redan skickats per brev till medlemmar som inte har e-post och de övriga har fått medlemsbrevet per e-post.

Preliminära anmälningar har redan inkommit 52 st. (18. juni) och resten önskas före den 30. juni. Vi närmar oss tydligen redan övre gränsen 60 deltagare. Slutliga bindande anmälningar skall vara klara senast 9. augusti enligt Medlemsbrevet maj 2021. Nya e-post adressen ralf@imse.fi som är under test går också att använda till sekreteraren.

Nästa styrelsemöte är den 3. augusti hos Lotta.

Föregående Släktmötet 24.8.2019 hölls i Borgå, där släktmedlemmen Ragnar Lassenius var stadsdirektör under åren 1949 – 1966. Bilder från släktresan finns i Arkivet under rubriken Släktmöten.

Medlemsavgiften för 2021 är 10 € per vuxen och år. Bankgiro (kan också betalas kontant till kassören Lisbeth). Ovanligt många har glömt betala 2020 medlemsavgiften, så betala gärna också den bortglömda betalningen i samband med detta års medlemsavgift. Tack för det.

Årsmötet 2018-08-25

_DSC0011
Gruppbild vid Kaffestugan – Helsinge Kyrka