Aktuellt

2022 Släktmötet hölls i Åbo med 57 deltagare i Kårens festsal den 27 augusti. Mötet började sedvanligt med att tända ljus för avlidna släktmedlemmar och därefter uppträdde en sextett från Åbo Sångarbröder Musices Amantes (ÅSMA) med två sånger av Fredrik Pacius (Suomis song och Trinklied) och en av Jean Sibelius (Fridolins dårskap). Den mycket smakliga lunchen serverades efter sångarna. Årsmötet började kl 13 och avslutades kl 13:30. Efter detta var de mångsidiga och intressanta Åbo relaterade presentationerna i tur. Efter själva mötet besöktes den nya Aurum byggnaden på Henriksgatan 2 med Katarina Ohls-Ahlskog som guide. Samtidigt gjorde den andra gruppen en rundvandring kring Domkyrkan och Åbo Akademi med Alexandra Ohls och Peter Ahlskog som guidar. Några av deltagarna samlades på söndagen och gjorde en båtutflykt på Aura å och hade en gemensam lunch.

Kårens festsal

Kören uppträder

Aurum besök

Styrelsen tackar alla som deltagit i de omfattande förberedelserna och genomförandet av det mycket lyckade släkt- och årsmötet 2022!

———-

2021 Släktmötet hade vi på Restaurang GH Fyren i Ekenäs planenligt den 28 augusti 2021 med 38 deltagare av vilka tre var under 18 år. Mera detaljer och bilder från mötet finns i arkivet.

Styrelsen tackar alla deltagare för ett lyckat möte som alla såg ut att trivas på. Årsmötesprotokollet kan beställas från sekreteraren. En ca. 10 minuter lång mp4 video som baserar sig på Maj-Britts bildmaterial och texter om Ingiald Lassenius finns tillgängligt i hemsidans lösenords skyddade del under rubriken Släktträd, 142 Ingiald.

———-

2020 Släktmötet annullerades på grund av COVID-19 begränsningarna.

———-

2019 Släktmötet hölls i Borgå den 24 augusti 2019. Släktmedlemmen Ragnar Lassenius var stadsdirektör i Borgå under åren 1949 – 1966. Bilder från släktresan finns i Arkivet under rubriken Släktmöten.

———-

2018 Släktmötet hölls i Kaffestugan vid Helsinge Kyrka den 25 augusti 2018. Med Ragnar Lassenius dagbok, våren 1918 som ämne.

Årsmötet 2018

_DSC0011
Gruppbild vid Kaffestugan – Helsinge Kyrka