Aktuellt

Årets Släktmöte har hållits på Restaurang GH Fyren i Ekenäs planenligt den 28 augusti 2021 med 38 deltagare av vilka tre var under 18 år. Mera detaljer med bilder kommer senare.

Styrelsen tackar alla deltagare för ett lyckat möte som alla såg ut att trivas på. Mötesprotokollet kommet så snart det finns tillgängligt och protokolljusterarna godkänt det. En ca. 10 minuter lång mp4 video som baserar sig på Maj-Britts bildmaterial och texter om Ingiald Lassenius finns tillgängligt i hemsidans lösenords skyddade del under rubriken Släktträd, 142 Ingiald.

Föregående Släktmötet 24.8.2019 hölls i Borgå, där släktmedlemmen Ragnar Lassenius var stadsdirektör under åren 1949 – 1966. Bilder från släktresan finns i Arkivet under rubriken Släktmöten.

Medlemsavgiften för 2022 är 10 € per vuxen och år. Bankgiro (kan också betalas kontant till kassören Lisbeth). Ovanligt många har glömt betala 2021 medlemsavgiften, så betala gärna också den bortglömda betalningen i samband med detta års medlemsavgift. Tack för det.

Årsmötet 2018-08-25

_DSC0011
Gruppbild vid Kaffestugan – Helsinge Kyrka