Publikationer

Överlämnat material till utomstående arkiv

Släkten Svanströms arkiv, Svenska litteratursällskapet i Finland,  SLSA 1075

Ljudinspelningar, mp3

Folke Lassenius och Eli Aminoff berättar om livet på Villa Åsa i en radiointervju, Åsa 100 år (32 minuter mp3).

Skrifter utgivna av föreningen

 1. Fallbacka genom tiderna, Leif Blomqvist 1984. 5 s.
 2. Inför rätten, kap. 2: Det var så det började. Översättning av Torolf Lassenius ur Jack Battens verk “In Court” 1984 – 85. 27 s. (Om Caroline Lindberg)
 3. Marielundsalbumet, (1980) Torolf Lassenius. Överlämnat till Matteus församling vid invigningen av Nordsjö kyrka. En finsk översättning (pastor Törnvall) överlämnad till Vuosaaren seurakunta.
 4. Släktbok 1949 (A.M. Lassenius)
 5. Släktbok Isak och Maria Svanströms efterkommande, Ragnar Lassenius. Första upplagan 1988, andra upplagan 1989. 118 s.
 6. Utredning över Fredrik och Maria Swanströms efterkommande, Fjalar Kommonen 1989 (ingår som Del II i andra upplagan av släktboken). 23 s.
 7. Robert och Hilma Svanström, Georg Luther och Torolf Lassenius 1996. 53 s.
 8. Syskonen Svanströms anor, Georg Luther. 39 s. 2003. 8.1 Isak Svanströms lefnadsöden, beskrifna av honom själf år 1862, nedskrivna av August Robert Svanström och andra. 5 s.
 9. Sammandrag av Släktens tidigaste historia. 6 s.
 10. Utdrag ur Valborg Svanströms dagbok på Furulund på Jollas sommaren 1891.
 11. Utdrag ur Åsa gästbok 1935-1975. (Mats och Torolf Lassenius)

Litteratur, som hänför sig till Alexis Stenvall / Aleksis Kivi

 1. Eliel Aspelin-Haapkylä: Yhdeksän Kiven kirjettä eräälle ystävälle. Liitto 1904, ss 17-35
 2. V. Tarkiainen: Aleksis Kivi – Elämä ja teokset. WSOY 1915
 3. Elsa Soini: Nuori Aleksis – Elämäkertaromaani. Otava 1947
 4. Rafael Koskimies: Aleksis Kivi – Henkilö ja runous. Otava 1974
 5. Esko Rahikainen: Kivi. Gummerus 1984
 6. Juhani Haavisto SKS, om Robert Svanströms brev till Alexis Stenvall (Helsingin Sanomat 16.8.1970)
 7. Brev från Robert Svanström till Alexis Stenvall 26.4.1848. Transskribering av brevet, Anders v. Bell 1.4.2015.