Historia

Vandrock

Byggnaderna på Vandrock

Släktföreningen Isak och Maria Svanströms efterkommande

Isak Svanström

Fadern Henrik Mattson var född i Houtskär 2.10.1765. Han var dräng i Jälist och senare på Sellmo. År 1795 gifte han sig med Helena Henriksdotter, född 24.7.1769 på Piparby i Nagu, d. 26.10.1837, Henriks och Helenas barn antecknades i kyrkböckerna under namnen Svahnström, Svanström och Swanström:

  • Matts Svahnström, f. 18.2.1797, d. 10.10 1865
  • Henrik Svahnström, f. 27.1.1799, d. 1844
  • Isak Svanström, f. 26.3.1801 på Wandrock i Nagu socken, d. 10.5.1872 på Skata i Nordsjö, Helsinge
  • Maria Svanström, f. 23.7.1803, d.14.1.1836, flyttade till Rimito
  • Fredrik Swanström f. 9.7.1805, d. 2.8.1893
  • Erika Svanström f. 9.10.1807, d. 27.5.1847
  • Johanna Svanström f. 2.4.1810, d.7.4.1881, flyttade till Rimito

Isaks far Henrik Mattson hade troligen flyttat till ön Vandock nordväst om Nagu i början av 1790-talet. Han började då bryta mark och anlade ett torp, som underlydde Thoras gård på Nagu fastland. Torpet var ett tvådagars torp. I augusti 1810 drunknade han nära Rödgrundet utanför Vandrock och familjen med sju barn fick svåra tider. På Vandrock höll man två kor, en häst eller dragoxe och cirka 10 får. Se nämare i ”Sammandrag av släktens tidigaste historia”.
Isak gifte sig 13.12.1835 i Helsingfors med:

Maria Henriksdotter
Maria föddes 17.11.1807 på Biskopsö Mellangård i Nagu. Hennes föräldrar var Henrik Johansson och Maria Andersdotter. Hon gifte sig 28.11.1830 i Nagu med skärgårdsstyrmannen i lotsverket Josef Palmroos, f. i S:t Marie 11.6.1800. Han var stationerad i Helsingfors och familjen bosatte sig där. En son Teodor Mauritz
Palmroos föddes i Helsingfors 22.9.1831, men dog där redan 19.11. samma år. Tre år senare blev Maria änka, när Josef Palmroos dog i rödsot 7.9.1834 i Helsingfors. Efter att ha gift om sig 1835 delade Maria Isaks öden. Efter hans död 1872 bodde hon kvar på Skata i Nordsjö i Helsinge socken. Från våren 1875 bodde Maria hos sin dotter Charlotta och svärsonen Ferdinand Schulman på Fallbacka, synbarligen ända till hösten 1879, då hon började sköta barnbarnen Mauritz och Karl Lassenius skolhushåll i Helsingfors, åtminstone tidvis vid Kaserngatan 1. Detta fortgick åtminstone från våren 1881 till
våren 1882. Mellan uppehållen i staden bodde hon på Fallbacka eller Porslax och flyttade i januari 1882 till Marielund. Maria hade i huvudsak varit rätt kry utom ett 15 dagars besök på Klinikum för ögonen, och i augusti 1884 var hon ”lite krasslig” på Marielund. Hon avled 27.8.1886 vid 78 års ålder.

Svanströmarna och Vandrock 

Efter faderns död bodde äldsta sonen Matts Svahnström (1797-1865) på Vandrock och därefter dennes son Fredrik August Svahnström (1824-1871). I ett brev till farbrodern Isak Svanström skriver han 1869 ”Jag tänkte på flera ställen, men fann icke något som jag tyckte så mycket om som vår födelseort Wandrock”. Då Fredrik Augusts änka Fredrika Charlotta dog 1904, var hon den sista med namnet Svahnström som stadigvarande bodde på ön.

Mera information om Vandrock finns i Lasse Svahnströms kompendium ”Vandrock” (man kan höra sig för om skriften per tel: 050-5981647 eller e-post: lasse.svahnstrom(at)elisanet.fi).

Nordsjö-Mellungsby

Många av släkterna Svanströms och Lassenius’ personer och händelser har anknytning till Nordsjö-Mellungsbacka, som tidigare hörde till Helsinge (i dag hör området till Helsingfors).  

Folke Lassenius anförande från släktmötet 2008

Porslax 
Alexander Lassenius – Carolina Åberg 1853-1855
Alexander Lassenius – Emilia Svanström 1855-1868, sterbhus 1868-1880

Skata
Henrik Henrikson Lassenius 1840 -1848, Isak Svanström 1848-1872

Marielund
c. 100 ha, Flyttades från Porslax, fick sitt namn efter Emilia Maria Svanström (Isaks och Marias äldsta dotter), hon bodde 47 år på Marielund. Sterbhus 1880-1893 Alma & Fridolf Lindberg 1883-1928 (Alma & Fridolf kvar till 1936) Martha & Sven Sjöblom till 1928, flyttade sedan till Kallviksudden Marielund revs 1977, på platsen finns numera Nordsjö kyrka.

Åsa/Kallvik
Hörde tidigare till Marielund. Fastigheten köptes av Alexander Mauritz Lassenius, som uppförde villan Åsa på tomten 1908-09.  

Fallbacka
Charlotta (f. Svanström) och Gustaf  Schulman till 1935. Elin Schulman och Axel Blomqvist till 1963; efter Elins död år 1952 delades gården i fem delar.

Bilder till Fallbacka genom tiderna