Kontakt

Styrelsen & verksamhetsgranskare 2021-2022

 • Robert Luther, ordförande (lrf.luther at gmail.com) 
 • Thomas Aminoff, viceordförande (thomas.aminoff1 at gmail.com)
 • Maj-Britt Heinström (majbrittheinstrom at gmail.com)
 • Ralf Kommonen, sekreterare (ralf at kommonen.com)
 • Lisbeth Kylä-Utsuri, kassör (lisbethkylautsuri at gmail.com)
 • Anders von Bell, arkivarie (anders at vonbell.net)
 • Lotta Lassenius-Panula (lotta.lasseniuspanula at gmail.com)
 • Sofie Heinström (sofie.heinstrom at sydbevakning.fi)

Thomas Lodenius, verksamhetsgranskare
Fredrik Lassenius, viceverksamhetsgranskare

Kontakta gärna någon i styrelsen per e-post om du vill:

 • anmäla adressförändring
 • anmäla din e-postadress
 • anmäla födda eller avlidna
 • komplettera eller korrigera uppgifter på dessa hemsidor
 • förmedla idéer och förslag till styrelsen

Uppge så utförligt som möjligt, tack.

Meddelanden från släktmedlemmar

Styrelsen har på sitt möte den 4 maj 2022 godkänt att medlemmarnas meddelanden som tagits emot av någon i styrelsen och är av allmänt intresse kan tas upp här.

2022-04-26 John Lassenius har skrivit ner sina memoarer i en bok som har 250 sidor med färgbilder. Upplagan är begränsad och delas ut gratis till intressenter. Intresserade kan kontakta John per e-post john.lassenius@gmail.com Bild på fram- och baksidan.