Litteratur, som hänför sig till föreningens personer och släktgrenar: