Skrifter utgivna av föreningen:

  1. Fallbacka genom tiderna, av Leif Blomqvist 1984. 5 s.
  2. Inför rätten, kap. 2: Det var så det började. Översättning av Torolf Lassenius ur Jack Battens verk ”In
    Court” 1984 – 85. 27 s. (Om Caroline Lindberg)
  3. Marielundsalbumet, (1980) av Torolf Lassenius. Överlämnat till Matteus församling vid invigningen av Nordsjö kyrka. En finsk översättning (pastor Törnvall) överlämnad till Vuosaaren seurakunta.