Vandrock

Vandrock är beläget nordväst om Nagu fastland. Ön var ett torp under Toras gård, som
ligger nära stranden inne i Torasviken (nere till höger på kartan). Vandrock är numera
obebodd men nära stranden i sydväst kan man ännu i dag se spår av bosättningen. Här
fanns huvudbyggnaden, uthus, äppelträd, väderkvarn, båtbrygga och båthus.