Välkommen till vår nya hemsida!

Släktföreningen Isak och Maria Svanströms efterkommande r.f. grundades 1977 för att tillvarata släktens traditioner, främja samhörighetskänslan bland dess medlemmar och vårda minnet av gångna släktled. Föreningen ordnar släktmöten, idkar släktforskning och samlar in dokumentation om släkten.

DropBox bilagorna har till största delen ersatts med PDF bilagor direkt från hemsidan imse.fi och imseovh för att hanteringen av dessa skall bli smidigare för användaren av hemsidan. De enda DropBox bilagorna som kvarstår är videofilerna som av urymmesskäl inte går att spara direkt på hemsidan. Kommentarer om det nya sättet att hantera bilagorna emotses med intresse – skicka gärna e-post med synpunkter till sekreteraren ralf (at) kommonen.com

Släktföreningens gällande stadgar

Svanström sången av Bjarne Commondt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.